Retour formulier Cafe Momfer de Mol
E-mail: armand@cafemomfer.nl
Website: www.cafemomfer.nl

Retourbeleid

Definities
1. Cafe Momfer de Mol: Cafe Momfer de Mol, gevestigd te Oude Molstraat 19 onder KvK nr. 70044619.
2. Klant: degene met wie Cafe Momfer de Mol een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Cafe Momfer de Mol en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Herroepingsrecht


1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde
dat:
het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
het product geen los tijdschrift of losse krant is
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht


2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via armand@cafemomfer.nl, indien gewenst met behulp van
het herroepingsformulier dat via de website van Cafe Momfer de Mol, www.cafemomfer.nl, kan worden gedownload.


4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Cafe
Momfer de Mol, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling
aan Cafe Momfer de Mol heeft geretourneerd, dan zal Cafe Momfer de Mol eventuele door de consument betaalde verzendkosten
binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Cafe Momfer de Mol voor zover de volledige bestelling wordt
geretourneerd.
Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten
voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Ruilen
1
. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
het product is nog niet gebruikt

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant
aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.